Geografisch informatiesysteem (GIS)
In samenwerking met een glasvezel adviesbureau, hebben wij een maatwerk applicatie ontwikkeld waarmee kan worden berekend wat de kosten zijn van het aanleggen van glasvezel in een bepaald geografisch gebied.

De applicatie maakt gebruik van een GoogleMaps kaart welke door ons verreikt is met enkele lagen met gebieden, daarin vallende huizen en uiteindelijk een laag met bekabeling.

De lagen met relevante gebieden en de daarin vallende huizen worden telkens voor specifieke gebieden door ons ingevuld aan de hand van gegevens uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) van het Kadaster. De aanvullende informatie welke per huis bekend is, is tevens vanaf deze applicatie te raadplegen.

Met behulp van een op maat ontwikkelde tekentool kunnen op eenvoudige wijze in de laag met bekabeling zogenaamde backbones (hoofd-aders) en accesslines worden ingetekend. Dit zijn de hoofdaders welke in de praktijk (bij benadering) op die posities zouden moeten worden gegraven.
Het is tevens mogelijk de accesslines, de verbinding tussen huis en backbone, automatisch te laten genereren. Hierbij wordt door de applicatie de kortste route tussen huis en backbone berekend en toegepast.

Uiteindelijke output van de applicatie is een export met daarin onder andere de totalen van aantallen distributie punten, aantal koppelpunten per kabel type en uiteraard het aantal meters kabel per type.

De output van de applicatie is verschillende malen getoetst en vergeken met de rapportages van professionele onderzoeksbureaus, telkens bleek hier slechts een verwaarloosbaar verschil in uitkomsten te zitten.

DIGITALE NIEUWSBRIEVEN
REGISTRATIESYSTEEM RIS

MELD U AAN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

 
Geo informatiesysteem
In samenwerking met een glasvezel adviesbureau, hebben wij een maatwerk applicatie ontwikkeld waarmee kan worden berekend wat de kosten zijn van het aanleggen van glasvezel in een bepaald geografisch gebied.

De applicatie maakt gebruik van een GoogleMaps kaart welke door ons verreikt is met enkele lagen met gebieden, daarin vallende huizen en uiteindelijk een laag met bekabeling.

De lagen met relevante gebieden en de daarin vallende huizen worden telkens voor specifieke gebieden door ons ingevuld aan de hand van gegevens uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) van het Kadaster. De aanvullende informatie welke per huis bekend is, is tevens vanaf deze applicatie te raadplegen.

Met behulp van een op maat ontwikkelde tekentool kunnen op eenvoudige wijze in de laag met bekabeling zogenaamde backbones (hoofd-aders) en accesslines worden ingetekend. Dit zijn de hoofdaders welke in de praktijk (bij benadering) op die posities zouden moeten worden gegraven.
Het is tevens mogelijk de accesslines, de verbinding tussen huis en backbone, automatisch te laten genereren. Hierbij wordt door de applicatie de kortste route tussen huis en backbone berekend en toegepast.

Uiteindelijke output van de applicatie is een export met daarin onder andere de totalen van aantallen distributie punten, aantal koppelpunten per kabel type en uiteraard het aantal meters kabel per type.

De output van de applicatie is verschillende malen getoetst en vergeken met de rapportages van professionele onderzoeksbureaus, telkens bleek hier slechts een verwaarloosbaar verschil in uitkomsten te zitten.