RIS WMO
RIS WMO ondersteunt loketconsulenten bij de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning(WMO) waarbij dossiervorming centraal staat.

RIS WMO wordt gekenmerkt door:

 

• Opbouwen van dossiers tot een cliëntvolgsysteem

• Registratie van anonieme contacten

• Geïntegreerde sociale kaart/productencatalogus

• Geavanceerde werkprocesondersteuning (incl. ketenpartners)

• Takenlijst met agenda

• Uitgebreide managementinformatie 

Deze slimme applicatie kan worden uitgebreid worden met verschillende modules. Zoals bijvoorbeeld:

 

• Tijdschrijven

• Complete afhandeling van de financiële kant van de WMO

• Uitleen van hulpmiddelen

• Koppelingen met GWS4all, CivisionZorg, CWI, GBA, externe productenboeken

• Mijn Loket met DigiD

• Online loket


DIGITALE NIEUWSBRIEVEN
REGISTRATIESYSTEEM RIS

MELD U AAN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

 
RIS WMO
RIS WMO ondersteunt loketconsulenten bij de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning(WMO) waarbij dossiervorming centraal staat.

RIS WMO wordt gekenmerkt door:

 

• Opbouwen van dossiers tot een cliëntvolgsysteem

• Registratie van anonieme contacten

• Geïntegreerde sociale kaart/productencatalogus

• Geavanceerde werkprocesondersteuning (incl. ketenpartners)

• Takenlijst met agenda

• Uitgebreide managementinformatie 

Deze slimme applicatie kan worden uitgebreid worden met verschillende modules. Zoals bijvoorbeeld:

 

• Tijdschrijven

• Complete afhandeling van de financiële kant van de WMO

• Uitleen van hulpmiddelen

• Koppelingen met GWS4all, CivisionZorg, CWI, GBA, externe productenboeken

• Mijn Loket met DigiD

• Online loket