Facebook Linkedin Twitter
Zoeken
RIS Vroeg eropaf

Vroegsignalering, het in een zo vroeg mogelijk stadium in beeld brengen van huishoudens met een hoog risico op financiële problemen op basis van daadwerkelijke signalen op huishoudensniveau en het outreachend aanbieden van hulp om bestaande problemen vroegtijdig op te lossen en ernstige schuldsituaties te voorkomen.

RIS Vroeg Eropaf hebben wij samen met de gemeente Amsterdam ontwikkeld. Dit unieke regiesysteem, waarmee al in een pril stadium wordt voorkomen dat huishoudens in financiële problemen komen, wordt zeer succesvol ingezet.

In geval van schulden, is het belangrijk om de signalen te herkennen en te erkennen en hier vroegtijdig acties op te ondernemen. In het kader van het project vroegsignalering bij problematische schulden zijn bij verschillende gemeenten projecten opgestart.

Een belangrijk onderdeel binnen deze projecten is uiteraard het registreren van meldingen en de opvolging hiervan. Binnen verschillende gemeenten wordt hier RIS Vroeg Eropaf voor gebruikt.

Voor de gemeente Breda hebben we de RIS Vroeg Eropaf applicatie uitgebreid met een "matching module" waarmee signalen van de verschillende signaalpartners (woningcorporaties, zorgverzekeraars, energieleveranciers, belastingen, waterbedrijven, e.d.) gematched kunnen worden. Daarnaast wordt het ook mogelijk gemaakt om aanvullende inhoudelijke dossiergegevens vast te leggen zodat alle informatie voor de uitvoerders altijd op één plek beschikbaar is.

Inmiddels heeft Inforing veel ervaring met het inrichten van deze projecten en de daarbij behorende processen. Voor meer informatie over automatisering en/of procesinrichting van Vroegsignalering, kunt u ons altijd vrijblijvend benaderen. 
 

DIGITALE NIEUWSBRIEVEN
REGISTRATIESYSTEEM RIS