Facebook Linkedin Twitter
Zoeken
RIS Vroeg eropaf

Voorkomen financiële problemen. RIS Vroeg Erop Af hebben wij samen met de gemeente Amsterdam ontwikkeld. Dit unieke regiesysteem, waarmee al in een pril stadium wordt voorkomen dat huishoudens in financiële problemen komen, wordt zeer succesvol ingezet.

Meldingen van een betalingsachterstand worden onder meer door verhuurders, energiebedrijven en zorgverzekeraars ingevoerd in RIS. De melding komt vervolgens direct terecht bij de desbetreffende hulpverlener die op huisbezoek gaat. De acties die uitgevoerd zijn door de hulpverleners worden teruggekoppeld naar de melder. RIS Vroeg Erop Af ondersteunt bovendien de gehele administratieve afhandeling en managementinformatie is opvraagbaar  met één druk op de knop.


DIGITALE NIEUWSBRIEVEN
REGISTRATIESYSTEEM RIS