RIS Sociaal team

Praktische ondersteuning voor het Sociaal Wijkteam. RIS voor het Sociaal Team (ST) is ontwikkeld in samenwerking met de sociale wijkteams in Amsterdam (Samen DOEN in de Buurt) en Dordrecht. De applicatie verandert de dagelijkse werkzaamheden van de sociale wijkteams aanmerkelijk, zónder dat dit een hoge registratielast met zich meebrengt. 

Ten behoeve van rapportages biedtRIS ST exportbestanden (Excel, SPSS) aan, standaardrapportages (klik & klaar), dynamische rapportages en koppelingen naar externe BI-tools zoals Cognos of Yellowfin.  Door koppelingen met basisregistraties, gegevensmagazijnen, een zaaksysteem of DMS worden de gegevens tussen RIS en deze andere systemen naadloos uitgewisseld.

 

Toegang of: Verschillende rollen

Sociale wijkteams bestaan uit verschillende personen met verschillende rollen. Door het inrichten van een rechtensysteem kunnen de diverse gebruikers toegang tot bepaalde gegevens en koppelingen verleend of ontzegd worden.

 

Mijn Dossier

Ter bevordering van de ‘eigen kracht’ is het soms wenselijk om een online omgeving voor de gezinnen in te richten. RIS ST kan worden uitgebreid met een beveiligde ‘Mijn Dossier’ omgeving. Hierbinnen kan het gezin inloggen, de gegevens raadplegen en waar nodig aanpassen. Ook kan een gezin zelf bepaalde acties binnen een eventueel Plan van Aanpak afronden. Desgewenst kan ‘Mijn Dossier’ vervangen worden door een reeds bestaande PIP.


DIGITALE NIEUWSBRIEVEN
REGISTRATIESYSTEEM RIS

MELD U AAN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

 
RIS Sociaal team

Praktische ondersteuning voor het Sociaal Wijkteam. RIS voor het Sociaal Team (ST) is ontwikkeld in samenwerking met de sociale wijkteams in Amsterdam (Samen DOEN in de Buurt) en Dordrecht. De applicatie verandert de dagelijkse werkzaamheden van de sociale wijkteams aanmerkelijk, zónder dat dit een hoge registratielast met zich meebrengt. 

Ten behoeve van rapportages biedtRIS ST exportbestanden (Excel, SPSS) aan, standaardrapportages (klik & klaar), dynamische rapportages en koppelingen naar externe BI-tools zoals Cognos of Yellowfin.  Door koppelingen met basisregistraties, gegevensmagazijnen, een zaaksysteem of DMS worden de gegevens tussen RIS en deze andere systemen naadloos uitgewisseld.

 

Toegang of: Verschillende rollen

Sociale wijkteams bestaan uit verschillende personen met verschillende rollen. Door het inrichten van een rechtensysteem kunnen de diverse gebruikers toegang tot bepaalde gegevens en koppelingen verleend of ontzegd worden.

 

Mijn Dossier

Ter bevordering van de ‘eigen kracht’ is het soms wenselijk om een online omgeving voor de gezinnen in te richten. RIS ST kan worden uitgebreid met een beveiligde ‘Mijn Dossier’ omgeving. Hierbinnen kan het gezin inloggen, de gegevens raadplegen en waar nodig aanpassen. Ook kan een gezin zelf bepaalde acties binnen een eventueel Plan van Aanpak afronden. Desgewenst kan ‘Mijn Dossier’ vervangen worden door een reeds bestaande PIP.